Sidra mỉm cười trước ống kính

Sidra Pierson

Người tổ chức

Sidra gia nhập nhóm nhân viên ROP vào tháng 3 năm 2022. Lần đầu tiên cô tham gia vào việc tổ chức ở trường trung học, tham gia các cuộc đi bộ để phản đối quấy rối tình dục và ủng hộ Black Lives Matter, cũng như thành lập câu lạc bộ Fair Trade để vận động cho các điều kiện làm việc công bằng và sinh kế bền vững. Tại trường đại học ở Vermont, cô […]

Tiếng Việt