ảnh chụp đầu của Jess Campbell.

Jess Campbell

Giám đốc & Ban tổ chức

Trong 15 năm qua, Jess đã đóng hầu hết mọi vai trò tại Dự án Tổ chức Nông thôn, đầu tiên là trưởng nhóm phẩm giá con người, sau đó là trong Hội đồng quản trị, tham gia nhân sự với tư cách là nhà tổ chức vào năm 2011, sau đó trở thành Giám đốc tổ chức, Đồng giám đốc. , và hiện là Giám đốc Điều hành của ROP. Dưới sự lãnh đạo của Jess, mô hình của ROP đã phát triển để bao gồm một nhóm nhân viên nông thôn, phi tập trung để tổ chức, hỗ trợ và cộng tác tốt hơn với các thành viên của chúng tôi. Gửi cho Jess một email tại jess@rop.org.

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt