ảnh chụp đầu của Bruce Morris.

Bruce Morris

Bend, hạt Deschutes

Bruce đã tham gia ROP từ năm 2002, anh đã từ bỏ sự nghiệp béo bở là một luật sư của công ty để sống đúng với giá trị của mình. Kể từ đó, anh ấy đã sống ở nhiều mức thu nhập khác nhau và làm việc ở nhiều công việc khác nhau, từ giao thực phẩm đến các cửa hàng thực phẩm, cho đến Giám đốc Liên minh Nhân phẩm ở Bend, đến làm luật sư tại một công ty luật đại diện cho những người bị thương và tàn tật và công nhân. Bruce là một nhà lãnh đạo và người huấn luyện táo bạo trong các vấn đề vì công bằng xã hội ở Trung tâm Oregon.

Tiếng Việt