Kỷ nguyên thảm họa chủ nghĩa quân phiệt ở Mỹ

Có lẽ ý tưởng về một lực lượng dân quân đến để cứu những người Mỹ tốt khỏi quân chống phát xít trong khi thị trấn của họ bị thiêu rụi xung quanh họ có vẻ ít điên rồ hơn với chân trời thực tế đang bốc cháy. Không phải vậy.

Tiếng Việt