Dự án Tổ chức Nông thôn tiếp nhận tình trạng kho lương thực

Khi các cộng đồng tiếp tục cảm thấy gánh nặng về sự tàn phá kinh tế của đại dịch, an ninh lương thực đã trở thành một vấn đề nổi cộm hơn ở nhiều hộ gia đình. Để đáp ứng nhu cầu đó, ROP ở Cottage Grove đã thiết lập một trụ cột hỗ trợ khác trong cộng đồng bằng cách đạt được vị thế là một cửa hàng thực phẩm chính thức.

Tiếng Việt