Các nhà tổ chức đang chuẩn bị để chống lại sự đe dọa từ phía cực hữu tại các cuộc thăm dò

Khi cuộc bầu cử đến gần, những người tiến bộ đang trải qua rất nhiều sợ hãi và lo lắng. Tất nhiên, một nỗi sợ hãi lớn - ngoài việc Trump chiến thắng - là ông sẽ thua nhưng từ chối từ chức. Nhưng bản thân sự đe dọa cực hữu tại các cuộc bỏ phiếu, cũng như bạo lực trước và sau bầu cử, cũng là những khả năng xảy ra - và các nhà tổ chức cấp tiến đang lên kế hoạch cho tất cả các tình huống này.

Tiếng Việt