Các nhà hoạt động cho biết các lực lượng dân quân cực đoan tuyển mộ vì sợ Clinton thắng cử

… Theo [Jess] Campbell, những người đồng tình với Patriot đang di chuyển vào các cộng đồng để nâng cán cân bầu cử về phía các ứng cử viên cực hữu. Bà lo ngại xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài sau thất bại của Trump. “Tôi thấy rất nhiều nhóm bán quân sự tuyển dụng trên cơ sở Hillary Clinton chiến thắng, ”cô nói.

“Phong trào Yêu nước đang thu hút những người cảm thấy bị tước quyền. Nó có thật ở đây, nơi mọi người cảm thấy như họ không được lắng nghe ở cấp tiểu bang, và đặc biệt là bởi các đảng viên Dân chủ, ”Campbell nói.

Giúp các cộng đồng này yêu cầu các nguồn lực mà họ cần để ngăn chặn các cuộc nổi dậy của cánh hữu có nghĩa là có một cuộc trò chuyện với họ, chứ không chỉ đơn giản là sa thải hoặc làm vật tế thần cho họ. Nó cũng đòi hỏi sự dũng cảm: nếu bạn đối đầu từ xa ngay trên sân của họ, bạn có thể bị đe dọa, theo dõi hoặc bắn vào […]

Tiếng Việt