Việc phủ nhận chủ nghĩa phát xít Mỹ đã khiến chúng ta phải trả giá đắt

“Nếu bốn năm trước, đất nước của chúng ta nhảy từ chảo lửa của sự thống trị của tập đoàn tân tự do vào ngọn lửa tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít, thì vào ngày 20 tháng Giêng, chúng ta lại nhảy từ ngọn lửa vào chiếc chảo cũ. Trừ khi chúng tôi nhìn thấy những thay đổi sâu sắc hơn, chúng tôi sẽ trở lại lửa trước đó không lâu ”.

Tiếng Việt